Negocjacje przed i w trakcie rozwodu

Sprawy rozwodowe, mimo najczęstszej rozbieżności stanowisk stron, w przeważającej mierze są zdecydowanie szybsze i łatwiejsze dla stron, gdy są rozwiązywane w sposób polubowny.

Pomagamy w ugodowym uregulowaniu wysokości alimentów, sporządzeniu odpowiedniego planu opieki rodzicielskiej, ustalamy zasady i częstotliwość kontaktów z dziećmi.

Podczas przedrozwodowych spotkań z drugą stroną postępowania rozwodowego prezentujemy faktyczne i prawne argumenty, które zachęcają do znalezienia porozumienia w konkretnej kwestii.

W sytuacji braku porozumienia, dokładamy najwyższej staranności w prowadzonych sprawach o rozwód, alimenty czy uregulowanie kontaktów z dziećmi.

Uścisk dłoni, mężczyźni w garniturach
Kontakt

Potrzebujesz doradztwa

lub stałego wsparcia

prawnego?

Umów się na konsultacje +48 883 937 942