Zespół

W 2006 roku ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim – Wydział Prawa i Administracji. Od 2007 roku jest członkiem Izby Adwokackiej w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywała w największych śląskich kancelariach. W roku 2011 złożyła egzamin adwokacki, uzyskując tytuł zawodowy Adwokata. Adwokat Aleksandra Gaczek jest również absolwentką studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie prawa spółek handlowych. Zdobyte doświadczenie pozwoliło jej na założenie i rozwój własnej Kancelarii oraz prowadzenie działalności dydaktycznej (wykładowca w szkole wyższej – tematyka prawa pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi) i szkoleniowej (szkolenia w sektorze prywatnym i publicznym). Obecnie w ramach Kancelarii obsługuje podmioty prawa gospodarczego, fundacje oraz osoby indywidualne.

W ramach doświadczenia zawodowego Aleksandra Gaczek negocjowała przy zawieraniu umów w dużych projektach korporacyjnych. Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych, w których reprezentuje zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby indywidualne.

W obszarze aktywności zawodowej Aleksandry Gaczek znajduje się również prawo rodzinne, w tym reprezentacja Klientów w postępowaniach rozwodowych oraz w sprawach związanych z regulacją kontaktów z dziećmi, ich wykonywaniem i obowiązkiem alimentacyjnym.

Posiada bogate doświadczenie w przeprowadzaniu audytów przedsiębiorstw, w tym pod kątem analizy procesów przetwarzania danych osobowych oraz we wprowadzaniu dokumentacji regulujących ochronę danych osobowych. Koordynowała i merytorycznie uczestniczyła w stworzeniu systemu ochrony danych osobowych w jednym z wiodących podmiotów korporacyjnych w Polsce. Reprezentuje podmioty w postępowaniach administracyjnych przed organem nadzoru ochrony danych osobowych. Obecnie wdraża rozwiązania z zakresu danych osobowych zgodne z RODO w wielu przedsiębiorstwach, pełni również funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, egzamin adwokacki złożył w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Katowicach. Doświadczenie zdobywał w kancelariach specjalizujących się w tematyce karnej. Specjalista i praktyk prawa karnego. Znawca procedur z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Obrońca w wielu głośnych procesach karnych, w tym związanych z praniem pieniędzy w ramach mafii paliwowej, przestępstw karuzelowych i pętli VAT – owskich.

Adwokat Tomasz Gaczek jest znawcą zagadnień związanych ze stosowaniem środków zapobiegawczych, autor publikacji z zakresu prawa karnego materialnego, gospodarczego i procesowego, w tym w periodyku Prokuratura i Prawo „Tymczasowe aresztowanie a przyznanie się oskarżonego do winy”.

W ramach prowadzonej praktyki zawodowej obsługuje Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstwa. Posiada również bogate doświadczenie w obszarze prawa rodzinnego, w tym w postępowaniach rozwodowych.

Adwokat Tomasz Gaczek posiada również doświadczenie w dziedzinie prawa pracy, optymalizacji struktur zatrudnienia oraz kadry menedżerskiej. Zajmuje się outsourcingiem pracowniczym i przejściami pracowników.

W ramach prowadzonej praktyki zawodowej zajmuje się kompleksową obsługą prawną oraz doradztwem prawnym na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Radca prawny Maciej Kuźmowicz doradza w sprawach bieżących, jak i w ramach realizowanych przez przedsiębiorców konkretnych projektach, zapewniając kompetentne i wszechstronne wsparcie prawne, m.in. w zakresie: skutecznej pomocy prawnej przy dochodzeniu należności od kontrahentów firmy, reprezentacji przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i urzędami (zastępstwo procesowe), stałej obsługi prawnej w zakresie działalności przedsiębiorców.

W obszarze swojej praktyki zajmuje się także problemami związanymi z tematyką; zobowiązań, prawa rzeczowego, prawa rodzinnego i spadkowego, regulacji stanu prawnego nieruchomości, jak też pomocą prawną w zakresie roszczeń odszkodowawczych i związanych z dochodzeniem zadośćuczynienia.

Radca prawny Maciej Kuźmowicz przynależy do Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Kontakt

Potrzebujesz doradztwa

lub stałego wsparcia

prawnego?

Umów się na konsultacje +48 883 937 942