Negocjacje z wierzycielami lub dłużnikami

W sytuacji, gdy dłużnik nie płaci umówionego wynagrodzenia, prowadzimy rozmowy zmierzające do jak najszybszego wyegzekwowania należności.

Szybko uruchamiany przymusowe ściągniecie należności zasądzonej prawomocnym wyrokiem w postaci egzekucji komorniczej. Kierujemy sprawy egzekucyjne do Komorników, z którymi współpracujemy od lat i z którymi mamy bieżący kontakt.

Jednocześnie reprezentujemy osoby, wobec których niesłusznie wszczęto postępowanie egzekucyjne lub którzy na dany moment nie są w stanie sprostać zapłacie należności, w celu prolongaty terminu zapłaty lub ustalenia nowych, korzystnych dla Klienta warunków zapłaty długu.

Uścisk dłoni, mężczyźni w garniturach
Kontakt

Potrzebujesz doradztwa

lub stałego wsparcia

prawnego?

Umów się na konsultacje +48 883 937 942