Prawo rodzinne

Prawo rodzinne jest zbiorem przepisów prawnych, które obowiązują wszystkich członków rodziny. Wszystkie regulacja ujęte są w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym oraz są częścią prawa cywilnego. Jest to jeden z najlepiej dopracowanych rodzajów prawa w Polsce. Określa zależności niemajątkowe oraz majątkowe rodziny, charakteryzuje wewnątrzrodzinne zasady postępowania, definiuje charakter rodziny i sposób jej funkcjonowania.

prawo rodzinne

Prawo rodzinne – główne zasady

 1. Zasada dobra dziecka. Jest to najważniejsza zasada, jak została zapisana w Kodeksie rodzinnym i Opiekuńczym. Zadaniem prawa rodzinnego jest ochrona dziecka, służenie jego rozwojowi i dobru. Dziecko znajduje się też na samej górze piramidy rodzinnej.
 2. Zasada ochrony rodziny. Podstawowym zadaniem prawa rodzinnego jest ochrona przed rozpadem małżeństwa, podczas sporów rodzinnych.
 3. Zasada równości małżonków i trwałości związku małżeńskiego. Mówi ona o tym, że małżonkowie są równoprawnymi rodzicami i mają te same prawa i obowiązki wobec siebie, dzieci i państwa. Zasada trwałości mówi o tym, że konieczne jest udowodnienie winy któregoś z małżonków lub ogólnego rozpadu małżeństwa, w celu jego unieważnienia, orzeczenia rozwodu czy separacji.

Najczęstsze sprawy toczące się w ramach prawa rodzinnego

Podstawowe pojęcia związane z prawem rodzinnym, to m.in.:

 • Rozwód,
 • Separacja,
 • Alimenty,
 • Podział majątku,
 • Władza rodzicielska,
 • Unieważnienie małżeństwa,
 • Adopcja,
 • Intercyza (małżeńskie umowy majątkowe),
 • Kontakty z dzieckiem,
 • Zadłużenie małżonka.

Rozwód

Jeżeli między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, zgodnie z przepisami jakie zawiera Kodeks rodzinny i opiekuńczy, małżonkom przysługuje prawo, aby żądać rozwiązania ich małżeństwa przez rozwód. Sprawy rozwodowe to jedno z najczęściej poruszanych zagadnień z zakresu prawa rodzinnego.

O trwałym i zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego mówimy, gdy doszło do zerwania więzi łączących małżonków. Możemy je podzielić na:

 • Wieź duchową (uczuciową). Jest to miłość między małżonkami, która polega na wzajemnym szacunku, lojalności oraz na gotowości do uwzględniania osobistych potrzeb drugiego małżonka.
 • Wieź fizyczną. Jest to utrzymywanie przez małżonków stosunków fizycznych.
 • Wieź ekonomiczną i gospodarczą. Polega ona na prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego oraz wspólnego zamieszkiwania.

Jeśli dojdzie do zerwania wszystkich wymienionych powyżej więzi, rozkład pożycia małżeńskiego jest uznany za zupełny. Należy pamiętać, że taki rozkład pożycia to proces, a nie jednorazowe zdarzenie. Sąd, po uwzględnieniu prognozy względem przyszłości małżeństwa, ocenia trwałość rozkładu pożycia. Duże znaczenie mają w tej kwestii zarówno przyczyny, które doprowadziły do takiego rozkładu, jak i czas, w którym małżonkowie pozostawali w stanie zaniku więzi małżeńskich.

Wybór odpowiedniego adwokata ma duży wpływa na cały proces postępowania. Oferujemy porady prawne oraz reprezentację w Sądzie w sprawach rozwodowych.

 

Separacja

Separacja

Jeśli małżonkowie mają wątpliwości w kwestii swojej wspólnej przyszłości, rozwiązaniem dla nich może być separacja. Nie jest ona tak radykalna i trudna do osiągnięcia jak rozwód.

Jeśli jeden z małżonków poinformuje sąd o zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego, jest to powód dla sądu do orzeczenia separacji. Następuje to w sytuacji kiedy małżonkowie nie są już związani więzami ekonomicznymi i nie dzielą ze sobą gospodarstwa domowego.

Separacja to orzeczenie o ustaniu wspólnoty małżeńskiej. Jeśli pozostajemy w separacji, nie posiadamy prawa do dziedziczenia. Do podział majątku zobowiązuje małżonków rozdzielność majątkowa. Zadaniem małżonków jest wypracowanie porozumienia w kwestii podziału majątku, ustalenia kosztów utrzymania czy miejsca zamieszkania.

Należy pamiętać, że separacja jest procesem odwracalnym, w przeciwieństwie do rozwodu. To oznacza, że sąd może znieść separację, jeśli otrzyma wspólny i zgodny wniosek małżonków. Orzekając separację, zakłada się, że zupełny rozkład pożycia ustanie i sytuacja wróci do normy. Ponadto przy separacji, podobnie jak przy rozwodzie, możliwe jest orzeczenie alimentów od osoby winnej wystąpienia separacji. Co więcej, powinnością sądu jest rozstrzygnięcie kwestii opieki nad dziećmi.

Udzielamy porad prawnych z tego zakresu oraz reprezentujemy Klientów w sprawach o separację.

Alimenty

Obowiązek alimentacyjny to dostarczanie środków utrzymania, a także środków wychowania. Rodzice, których dzieci nie są jeszcze w stanie samodzielnie się utrzymać, są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka. Obowiązek alimentacyjny dotyczy obojgu rodziców. W zależności od swoich możliwości zarobkowych oraz swoich sił, każdy z rodziców jest zobowiązany do zaspokajania potrzeb dzieci. Ponadto, obowiązek alimentacyjny nie zależy od władzy rodzicielskiej.

Wysokość alimentów, jaką należy płacić na dziecko w konkretnym wieku nie jest oficjalnie określona. Jest to kwestia ustalana indywidualnie oraz może być ona zmienna w czasie. Wysokość alimentów jest uzależniona od majątkowych i zarobkowych możliwości rodzica oraz od usprawiedliwionych potrzeb dziecka.

W naszej Kancelarii zapewniamy konsultacje prawne w tej dziedzinie, jak i reprezentację na rozprawach sądowych w kwestii alimentów.

 

Kontakt

Potrzebujesz doradztwa

lub stałego wsparcia

prawnego?

Umów się na konsultacje +48 883 937 942