Doradztwo korporacyjne i compliance

Doradzamy naszym Klientom korporacyjnym zarówno w bieżącej działalności, jak i projektach typu zakładanie oddziałów, przedstawicielstw, tworzeniu nowych spółek czy przekształceniach lub połączeniach.

Prowadzimy obsługę prawną niezbędną w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, co oznacza przygotowanie ekspertyz, opinii, analiz prawnych, sporządzanie i opiniowanie kontraktów, ale też wdrażanie rozwiązań zapewniających zgodność z prawem, a więc przygotowanie procedur, aktów wewnętrznych, regulaminów, protokołów oraz uchwał.

W przypadku podmiotów korporacyjnych z kapitałem zagranicznym zapewniamy dostosowanie do polityk spółek dominujących (procedury compliance). Przygotowujemy i pomagamy wprowadzić procedury zapewniające zgodność z kierunkiem działania i zasadami etyki korporacji.

 

Tworzymy:

  •  Zasady etycznego biznesu
  • Procedury przeciwko dyskryminacji w zatrudnieniu
  • Procedury antymobbingowe
  • Procedury zapobiegania nadużyciom
Uścisk dłoni, mężczyźni w garniturach
Kontakt

Potrzebujesz doradztwa

lub stałego wsparcia

prawnego?

Umów się na konsultacje +48 883 937 942