Rozwód - porady prawne, reprezentacja w Sądzie

Wiemy, że wybór odpowiedniego adwokata może znacząco wpłynąć na bieg postępowania – spojrzenie doświadczonej osoby z zewnątrz pozwoli dostrzec kwestie, których dotychczas nie brałeś lub nie brałaś pod uwagę. Możemy pomóc Ci w toku całego postępowania rozwodowego – prowadząc i reprezentując Cię w toku sprawy o rozwód.

W zależności od sytuacji, w której się znajdujesz, pomagamy na podstawie wieloletniego doświadczenia w wyborze co do odpowiedniego wariantu prowadzenia sprawy. Doradzamy, czy korzystniejszy będzie dla Ciebie rozwód z orzeczeniem o winie, czy też korzystniej dla Ciebie będzie, jeśli Sąd o winie nie będzie orzekał.

Bierzemy pod uwagę dobro małoletnich dzieci, bo bardzo często są one zaangażowane w konflikt rodziców, nawet jeśli możesz tego nie dostrzegać teraz.

Zdajemy sobie sprawę, że konflikt między Tobą, a Twoim małżonkiem może być długotrwały i zażarty, jednak musisz wiedzieć, że najkorzystniejsze rozwiązanie możemy osiągnąć, jeśli konflikt ten zostanie, przynajmniej częściowo, złagodzony. Takie rozwiązanie jest też najkorzystniejsze z punktu widzenia Twoich dzieci.

Doraźne porady prawne w sprawach rozwodowych

Podczas porad prawnych w sprawach rozwodowych przedstawimy Ci, jak sytuacja wygląda z punktu widzenia prawa oraz co możesz zrobić, aby ją polepszyć.

Zdajemy sobie sprawę, że kompromis czasami nie jest możliwy do osiągnięcia, dlatego od początku sprawy aż do jej uprawomocnienia pomagamy Ci i udzielamy merytorycznego wsparcia.

Pomoc prawna w sprawach o rozwód z orzekaniem o winie

Tam, gdzie nie jest możliwe porozumienie co do braku orzekania o winie przez Sad, pomożemy Ci w analizie stanu faktycznego, wyborze najkorzystniejszej opcji we wszystkich zagadnieniach rozpoznawanych przez Sąd, czy też w najlepszej strategii w toczącym się postępowaniu. Zareagujemy na zmianę strategii przez drugą stronę postępowania i doradzimy, jakie dowody najkorzystniej będzie powołać.

Pomoc prawna w sprawach o rozwód bez orzekania o winie

Tam, gdzie wolą stron jest szybkie uzyskanie orzeczenia o rozwodzie możemy zadbać o to, aby z przyczyn formalnych postępowanie nie przedłużyło się, ponieważ mimo tego, iż Sąd nie będzie badał który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia, w dalszym ciągu przedmiotem postępowania będzie badanie przez Sąd, czy do rozpadu pożycia doszło, czy rozwód nie wpłynie negatywnie na dzieci, jak wyglądać ma wykonywanie władzy rodzicielskiej, jakie alimenty na dzieci będą płacone oraz orzeka o kontaktach z dzieckiem, jeśli rodzicie nie są tutaj zgodni i nie wypracowali porozumienia. Pomożemy Ci w wypracowaniu najkorzystniejszej drogi, doradzimy co do wysokości alimentów, pomożemy w sporządzeniu porozumienia wychowawczego.

Udzielamy porad w sprawach o rozwód, nasza lokalizacja to Katowice, ale Klienci zlecają nam sprawy również z innych miast w Polsce.

Adwokat rozwodowy Katowice – szybki kontakt

Adwokat Aleksandra Gaczek specjalizuje się w sprawach rozwodowych i prowadzi blog z zakresu prawa rodzinnego, a w szczególności w tematyce rozwodu.

Z tematyką bloga możesz zapoznać się tutaj: www.rozwodkatowice.pl

Zapraszamy też do kontaktu telefonicznego lub mailowego:

+ 48 883 937 942

sekretariat@ggk-kancelaria.pl

Kiedy Sąd orzeknie rozwód? Jakie sytuacje powodują, iż rozwiązanie małżeństwa przez rozwód nie może nastąpić?

Obecnie instytucję rozwodu regulują przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Rozwód to nic innego, jak rozwiązanie małżeństwa przez Sąd.

W jakich okolicznościach Sąd orzeknie rozwód?

Według polskiego prawa ma to miejsce wówczas, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Sąd bada trzy płaszczyzny tego rozkładu, chodzi o rozpad więzi:

  • emocjonalnej,
  • fizycznej,
  • gospodarczej.

Decydujące jest istnienie rozkładu pożycia w dacie zamknięcia rozprawy, a nie w dacie wnoszenia pozwu do Sądu, jednak, aby uznać rozkład pożycia za trwały, rozkład powinien trwać około 6 miesięcy.

Rozkład więzi emocjonalnej oznacza brak uczucia między stronami albo istnienie samych negatywnych emocji, np. żalu czy rozczarowania.

Rozkład więzi fizycznej oznacza brak kontaktów fizycznych. W sytuacji, gdy pożycie zostało wymuszone przez jedną stronę, Sąd powinien orzec o rozwodzie, jednak istotne jest poinformowanie o tym fakcie organów, a co najmniej pełnomocnika.

Więź gospodarcza to wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego, natomiast strony mogą zamieszkiwać razem, wyprowadzenie się jednego z małżonków nie jest konieczne do orzeczenia rozwodu. Realia są takie, że w niektórych sytuacjach strony zamieszkują ze sobą nawet po orzeczeniu rozwodu.

Sąd Najwyższy wypowiadał się na temat sytuacji rozkładu więzi gospodarczej między stronami między innymi w uchwale z dnia 28 maja 1955 r., o sygnaturze I CO 5/55:

„Gdy jednak przy zupełnym braku więzi duchowej i fizycznej pozostały pewne elementy więzi gospodarczej, rozkład pożycia może być mimo to uznany za zupełny, jeśli utrzymanie elementów więzi gospodarczej (np. wspólnego mieszkania) wywołane zostało szczególnymi okolicznościami. Natomiast nawet sporadyczne tylko stosunki fizyczne między małżonkami z reguły będą wskazywać, że rozkład pożycia nie jest jeszcze zupełny.”

Nie istnieje katalog przyczyn powodujących zupełny i trwały rozkład więzi między małżonkami. Przykładowo, na podstawie analizy orzecznictwa Sądów jedynie można wskazać, iż przyczynami rozkładu pożycia mogą zostać uznane: zdrada, groźba, opuszczanie współmałżonka, lenistwo, prostytucja, skazanie za zbrodnię małżonka prawomocnym wyrokiem, brak szczerości, alkoholizm, narkomania, hazard, zatajanie choroby, złe traktowanie członków rodziny, nieetyczne postępowanie, bezczynny tryb życia, alkoholizm, narkomania, agresja, odmowa wzajemnej pomocy, zmiana wyznania, poniżanie małżonka.

Kiedy Sąd nie orzeknie rozwodu?

Co ważne, Sąd nie orzeknie rozwodu mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Pomoc kancelarii

Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw o rozwód. Dobry adwokat rozwodowy to w sprawach rodzinnych bardzo ważna kwestia. Ustalamy strategię postępowania, która w sprawach rodzinnych stanowi jeden z najistotniejszych elementów sporu, przygotowujemy pozew rozwodowy, pisma procesowe, wnioski dowodowe, wnioski o zabezpieczenie (alimentów, wykonywania kontaktów z dziećmi). Pomagamy oszacować wysokość alimentów. Dbamy o zachowanie wyznaczonych przez Sąd terminów. Jeśli jest to konieczne, sporządzamy środki odwoławcze.

Negocjacje rozwodowe

Przed wszczęciem procesu sądowego, w niektórych sytuacjach w celu przyspieszenia postępowania, pomocne jest zorganizowanie spotkania z drugim małżonkiem w celu uzgodnienia elementów, o których orzekał będzie Sąd. Reprezentujemy Klientów w tego rodzaju spotkaniach.

Podział majątku po rozwodzie

Jeśli jest to dla Ciebie sprzyjające rozwiązanie, w toku sprawy rozwodowej pomożemy wybrać najkorzystniejszą drogę podziału majątku. Dobry adwokat rozwodowy to również specjalista, który pomoże w najkorzystniejszym dla Ciebie sposobie podziału majątku. Podział majątku ma najczęściej miejsce po zakończeniu sprawy rozwodowej. Niestety w toku postępowania rozwodowego podział majątku przez Sąd zdarza się niezwykle rzadko. Sąd Okręgowy w Katowicach z reguły nie łączy sprawy rozwodowych z podziałem majątku, mimo iż prawnie istnieje taka możliwość. Dzieje się tak dlatego, iż postępowanie działowe zazwyczaj znacząco przedłuża sprawę o rozwód. W takiej sytuacji proponujemy rozwiązania, które mogą okazać się możliwe w celu podziału majątku poza postępowaniem rozwodowym.

Kontakt

Potrzebujesz doradztwa

lub stałego wsparcia

prawnego?

Umów się na konsultacje +48 883 937 942