Blog

10.09.2019
Prawo rodzinne

Przeniesienie dziecka do innej szkoły bez zgody drugiego rodzica

Z początkiem roku szkolnego w Kancelarii często pojawiają się zagadnienia związane z edukacją dzieci, zmianą szkoły, rozpoczęciem uczęszczania na zajęcia dodatkowe przez małoletnich potomków naszych Klientów.

Bardzo często zdarza się, że po rozwodzie w sytuacji przyznania władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, lub jej ograniczenia jednemu z rodziców, ale pozostawieniu w zakresie kwestii edukacyjnych, opiekunowie nie dochodzą do porozumienia w istotnych kwestiach dotyczących dziecka. Jedną z takich istotnych kwestii jest zmiana szkoły.

Ostatnio miałam w swojej praktyce sytuację, w której jeden z rodziców bez zgody drugiego przeniósł dziecko z jednej szkoły do innej. Niestety w obydwu placówkach dyrekcja nie była zorientowana w kwestiach prawnych i pominęła zupełnie aspekt konieczności zgody obojga na dokonanie zmiany.

Jak zatem zapobiec takim sytuacjom, jak realnie sprawić, iż nasze prawa jako rodzica będą respektowane przez drugiego rodzica i placówkę oświatową?

Lub, z drugiej strony, jakie kroki prawne podjąć, jeśli w naszej ocenie zmiana szkoły jest korzystna z punktu widzenia dziecka, a drugi opiekun nie wyraża na to zgody? Jak przeprowadzić taką zmianę, aby była ona zgodna z prawem?

Istnieją pewne kroki, których podjęcie pozwoli nam na zapobieżenie zmiany szkoły bez naszej zgody. Nie liczyłabym tutaj na świadomość prawną dyrekcji, ponieważ w opisanym na początku przypadku mimo braku wymaganej zgody drugiego rodzica dyrekcje dwóch szkół zaaprobowały zmianę. W takiej sytuacji radzimy klientom, aby działali prewencyjnie – kierowali do szkoły pismo, w którym informują o przysługującej im władzy rodzicielskiej oraz o tym, iż do dokonania jakichkolwiek zmian w profilu edukacji, zmiany szkoły itp. konieczna jest zgoda, a brak wyraźnej i pisemnej zgody należy poczytywać jako samowolne działanie drugiego rodzica i jako takie nie może ono zostać zaaprobowane.

Co natomiast w sytuacji, w której jako rodzic zamierzamy zmienić dziecku szkołę, np. z uwagi na dogodny dojazd, a drugi rodzic nie godzi się na taką zmianę? W takiej sytuacji konieczne jest pozyskanie zgody Sądu, ponieważ w przypadku braku porozumienia w istotnych sprawach dotyczących dziecka decyzje podejmuje Sąd. Postępowanie rozpoczyna się od wniosku złożonego przez zainteresowanego opiekuna, pomagamy Klientom w sporządzeniu takiego wniosku, ponieważ bardzo istotnym jest, aby należycie uargumentować konieczność zmiany w taki sposób, aby Sąd zaaprobował nasze stanowisko.

Kontakt

Potrzebujesz doradztwa

lub stałego wsparcia

prawnego?

Umów się na konsultacje +48 883 937 942