Pomoc Kobietom – ofiarom przemocy w rodzinie

Kancelaria pomaga Kobietom,
które są ofiarami przemocy w rodzinie.

 

Życie, zdrowie, nietykalność cielesna, wolność i cześć człowieka, ale również rodzina i opieka to dobra chronione prawem, a ich naruszenia są penalizowane przez Kodeks karny.

Jednym z najczęstszych przestępstw wobec Kobiet, przestępstw przeciwko zdrowiu, nietykalności, bardzo często też przeciwko rodzinie jest znęcanie się nad osobami najbliższymi.

Znęcanie się oznacza zadawanie bólu fizycznego lub cierpień psychicznych. Forma fizyczna polega na zadaniu bólu fizycznego, np. pobicie, znęcanie psychiczne zaś polega na lżeniu, poniżaniu, wyszydzaniu, straszeniu, niszczeniu rzeczy. Przestępstwo to może być popełnione przez działanie (np. bicie, znieważanie, groźby, zniszczenie mienia) lub przez zaniechanie (np. niewpuszczanie do domu zimą, dręczenie głodem dziecka lub osoby chorej, nieogrzewanie zimnego mieszkania). Jeżeli znęcanie przybiera postać zaniechania, to może być popełnione jedynie przez sprawcę, który ma obowiązek podejmowania w stosunku do ofiary określonych czynności.

Udzielamy porad prawnych, pomagamy w zwróceniu się do odpowiednich instytucji i organów, krok po kroku informujemy, jakie działania podjąć, aby uniknąć przemocy ze strony agresora.

Uścisk dłoni, mężczyźni w garniturach
Kontakt

Potrzebujesz doradztwa

lub stałego wsparcia

prawnego?

Umów się na konsultacje +48 883 937 942