Windykacja należności

Świadczymy kompleksowe usługi związane z odzyskiwaniem wierzytelności. Prowadzimy rozmowy z dłużnikami, jednak po upływie ustalonego z naszym Klientem czasu i braku zapłaty niezwłocznie kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego.

Analizujemy stan faktyczny i ustalamy, czy w sprawie mogło dojść do oszustwa lub wyłudzenia na szkodę naszych Klientów.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach cywilnych i karnych związanych z windykacją należności.

Po uzyskaniu prawomocnego nakazu zapłaty lub wyroku kierujemy sprawę do Komornika i wspieramy jego działania, na bieżąco monitorując zaangażowanie Komornika w sprawę egzekucyjną.

Uścisk dłoni, mężczyźni w garniturach
Kontakt

Potrzebujesz doradztwa

lub stałego wsparcia

prawnego?

Umów się na konsultacje +48 883 937 942