Alimenty

dziecko z rodzicem

Alimenty to obowiązek dostarczania osobom bliskim środków utrzymania oraz wychowania. Jest to zagadnienie z zakresu prawa rodzinnego. Rzadko kiedy sporny jest sam fakt istnienia obowiązku alimentacyjnego (choć zdarza się np. w sprawach o zaprzeczenie ojcostwa), natomiast bardzo częstym sporem jest ich wysokość.

Rozróżniamy dwie główne grupy spraw alimentacyjnych:

 • alimenty na małżonka pokrzywdzonego rozwodem,
 • alimenty na dzieci.

Mimo możliwości dochodzenia alimentów na nienarodzone jeszcze dziecko oraz na matkę dziecka niezależnie od faktu zawarcia małżeństwa, to alimenty na małżonka pokrzywdzonego rozwodem oraz na małoletnie dzieci to najczęstsze sprawy.

Co obejmują alimenty na dziecko?

Przy ustalaniu wysokości alimentów bierze się pod uwagę wszystkie koszty ponoszone na dzieci. Należą do nich koszty:

 • mieszkania,
 • wyżywienia,
 • ubioru,
 • edukacji,
 • hobby, atrakcji,
 • leczenia, leków, terapii,
 • inne.

Alimenty płaci się na dziecko, dopóki nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Nie ma sztywno określonej granicy wiekowej.

Pozew o alimenty

Jeśli rodzic dobrowolnie nie łoży na dziecko, należy wnieść pozew o alimenty do sądu. Dochodzone są one w postępowaniu procesowym, nie będzie to więc wniosek, lecz pozew. Jeśli samodzielnie piszesz pozew, tytuł nie jest kluczowy i sąd rozpozna sprawę nawet jeśli złożysz wniosek, jednak dlaczego miałabyś lub miałbyś pisać nieprawidłowo. Pamiętaj więc, że do sądu składasz „Pozew o alimenty”.

Tutaj znajdziesz do pobrania przykładowy wzór pozwu o alimenty.

Ile wynoszą alimenty na dziecko?

Na pytanie, ile sąd zasądzi alimentów na dziecko, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wynika to z faktu, że poziom życia jest różny. O wysokości alimentów decydują:

 • usprawiedliwione potrzeby dziecka,
 • możliwości zarobkowe rodzica zobowiązanego.

W pierwszej kolejności sąd będzie ustalać, ile wynosi zaspokojenie potrzeb dziecka. Dlatego tak ważne jest ich kompleksowe wykazanie. Najlepiej, jeśli prócz wykazu tych potrzeb będziesz w stanie dokładnie poprzeć je opisem, na co wydajesz pieniądze i dlaczego oraz przedstawić na tę okoliczność dowody. Pewnie zastanawiasz się, czy mogą to być paragony czy muszą to być faktury – nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, wszystko zależy od danego przypadku i orzekającego sędziego. Zdarza się, że na początkowym etapie paragony są uwzględniane, po czym przy innym składzie orzekającym sąd twierdzi, że nie stanowią żadnego dowodu. Stąd proponujemy stanowisko ostrożnościowe – im więcej jesteś w stanie wykazać, tym lepiej.

Dalej sąd będzie badać, jakie są możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do płacenia. Bardzo często okazuje się, że nagle jest to osoba pozbawiona możliwości zarobkowania z niewiadomych przyczyn, osoba o bardzo niskim uposażeniu itp. W niektórych przypadkach okazuje się dodatkowo, że taka właśnie osoba porusza się samochodem marki Porche. Jest to istotna informacja, którą prezentujemy przed sądem i która zazwyczaj okazuje się pomocna.

Zasada równej stopy życiowej członków rodziny

Przy ustalaniu wysokości alimentów należy również wziąć pod uwagę fakt, że każdy z członków rodziny powinien żyć na podobnej stopie życiowej. Jeśli standard życia rodzica jest wysoki, a styl życia wystawny to podobny standard powinien on zagwarantować swoim dzieciom.

Zasądzenie alimentów od dziadków

Zdarza się, że alimenty są dochodzone nie od rodzica, ale od dziadków dziecka. Są to bardzo rzadkie sytuacje i mają miejsce wówczas, kiedy nie można wyegzekwować należnych na dzieci świadczeń pieniężnych od rodzica. Jeśli natomiast i dziadkowie nie mogą łożyć na utrzymanie dziecka – obowiązek alimentacyjny przechodzi na rodzeństwo.

Alimenty zagraniczne

Jeśli alimenty zostały zasądzone wyrokiem, a dłużnik wyjechał za granicę, wówczas również istnieje możliwość ich dochodzenia. W takich przypadkach pomagamy w opracowaniu wniosku o realizację alimentów od dłużnika zamieszkałego za granicą. Następnie sporządzany jest wniosek do właściwego organu państwa, w którym przebywa dłużnik. Procedura dotyczy państw wchodzących w skład UE oraz kilku spoza UE.

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Podstawową przesłanką do obowiązku alimentacyjnego jest ustalenie, że dziecko nie jest w stanie samodzielnie zapewnić sobie warunków do życia. Trudno znaleźć przesłanki do zaprzestania płacenia alimentów na dziecko małoletnie, ale w przypadku osoby pełnoletniej sprawa jest bardziej skomplikowana i można znaleźć przesłanki do uchylenia alimentów.

Obowiązek alimentacyjny może zostać uchylony jeśli:

 • dziecko jest w stanie się samo utrzymać,
 • uprawniony dysponuje majątkiem, przynoszącym dochody pozwalające na utrzymanie się,
 • trudna sytuacja finansowa rodzica uniemożliwia mu płacenie na rzecz dziecka,
 • dziecko nie dąży do usamodzielnienia się,
 • żądanie alimentów jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego.

Należy pamiętać, że każdą z takich spraw sąd rozpatruje indywidualnie. Może się okazać, że znalezione przez nas przesłanki nie będą wciąż wystarczające do uchylenia obowiązku alimentacyjnego.

Pomoc Kancelarii Adwokackiej GGK w sprawach o alimenty

W Kancelarii GGK specjalizujemy się w ustalaniu kosztów utrzymania małoletnich i dochodzeniu przed sądem alimentów w wysokości adekwatnej do standardu życia rodziców. Wychodzimy z założenia, że nie wykazane zarobki, lecz możliwości zarobkowe osób zobowiązanych powinny decydować. Nasza kancelaria prawna pomoże także w innych sprawach rodzinnych, takich jak:

 • podział majątku,
 • kwestia rozdzielności majątkowej,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • sprawy rozwodowe,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Jako Kancelaria Adwokacka GGK działamy na terenie całego województwa śląskiego. Zapewniamy reprezentację na rozprawach sądowych. Liczy się dla nas przede wszystkim interes klienta. Duże doświadczenie zdobyte podczas licznych spraw z zakresu prawa rodzinnego umożliwia nam skuteczne działanie. Naszą pomoc prawną możesz ograniczyć także do pisania pism procesowych lub pojedynczych konsultacji. Zapraszamy do kontaktu.

 

Kontakt

Potrzebujesz doradztwa

lub stałego wsparcia

prawnego?

Umów się na konsultacje +48 883 937 942