Alimenty

Alimenty to obowiązek dostarczania osobom bliskim środków utrzymania oraz wychowania.
Rzadko kiedy sporny jest sam fakt istnienia obowiązku alimentacyjnego (choć zdarza się w sprawach o zaprzeczenie ojcostwa), natomiast bardzo częstym sporem jest ich wysokość.

Rozróżniamy dwie grupy spraw alimentacyjnych:
• Alimenty na małżonka pokrzywdzonego rozwodem
• Alimenty na dzieci.

Mimo możliwości dochodzenia alimentów na nienarodzone jeszcze dziecko, na matkę dziecka niezależnie od faktu zawarcia małżeństwa, to alimenty na małżonka pokrzywdzonego rozwodem oraz na małoletnie dzieci to najczęstsze sprawy.

Co obejmują alimenty na dziecko?

Przy ustalaniu wysokości alimentów bierze się pod uwagę wszystkie koszty ponoszone na dzieci, będą to więc koszty:
– mieszkania,
– wyżywienia,
– ubioru,
– edukacji,
– hobby, atrakcji,
– leczenia, leków, terapii,
– inne.

Alimenty płaci się na dziecko, dopóki nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, nie ma sztywno określonej granicy wiekowej.

Pozew o alimenty

Jeśli rodzic dobrowolnie nie łoży na dziecko, należy wnieść pozew o alimenty do Sądu. Dochodzone są one w postępowaniu procesowym, nie będzie to więc wniosek, lecz pozew. Jeśli samodzielnie piszesz pozew, tytuł nie jest kluczowy i Sąd rozpozna sprawę nawet jeśli złożysz wniosek, jednak dlaczego miałabyś lub miałbyś pisać nieprawidłowo – pamiętaj więc, że do Sądu składasz „Pozew o alimenty”.

Tutaj znajdziesz do pobrania przykładowy wzór pozwu o alimenty:

https://rozwodkatowice.pl/wp-content/uploads/2021/10/Pozew-o-alimenty-wzor.pdf

Ile wynoszą alimenty na dziecko?

Często spotykamy się z pytaniem, ile Sąd zasądzi alimentów na dziecko przykładowo w wieku 8 lat. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, a to dlatego, że poziom życia różnych osób jest różny, a o wysokości alimentów decydują:
– usprawiedliwione potrzeby dziecka,
– możliwości zarobkowe rodzica zobowiązanego.

W pierwszej kolejności Sąd będzie ustalać, ile wynosi zaspokojenie potrzeb dziecka. Dlatego tak ważne jest ich kompleksowe wykazania. Naturalnie najlepiej, jeśli prócz wykazu tych potrzeb, będziesz w stanie dokładnie poprzeć je opisem na co wydajesz i dlaczego oraz przedstawić na tę okoliczność dowody. Pewnie zastanawiasz się, czy mogą to być paragony czy musza to być faktury – nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, wszystko zależy od danego przypadku i niestety – osoby orzekającego Sędziego. Spotykam się na Sali rozpraw z sytuacjami, gdzie paragony są uwzględniane, po czym przy innym składzie orzekającym – Sąd twierdzi, że paragony nie stanowią żadnego dowodu. Stąd prezentuję stanowisko ostrożnościowe – im więcej jesteś w stanie wykazać, tym lepiej.

Dalej Sąd będzie badać, jakie są możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do płacenia – i tutaj bardzo często okazuje się, że nagle jest to osoba pozbawiona możliwości zarobkowania z niewiadomych przyczyn, osoba o bardzo niskim uposażeniu itp… w niektórych przypadkach okazuje się, że na przykład taka właśnie osoba porusza się samochodem marki Porche. I to jest już dla nas istotna informacja, którą prezentujemy przed Sądem i która zazwyczaj okazuje się pomocna.

Zasada równej stopy życiowej członków rodziny.

Przy ustalaniu wysokości alimentów należy również wziąć pod uwagę fakt, że każdy z członków rodziny powinien żyć na podobnej stopie życiowej, dlatego jeśli standard życia rodzica jest wysoki, a styl życia wystawny – podobny standard powinien on zagwarantować swoim dzieciom.

Alimenty od dziadków.

Zdarza się, że alimenty są dochodzone nie od rodzica, ale od dziadków dziecka. Są to bardzo rzadkie sytuacje i mają miejsce wówczas, kiedy nie można wyegzekwować należnych na dzieci świadczeń pieniężnych od rodzica. Jeśli natomiast i dziadkowie nie mogą łożyć na utrzymanie dziecka – obowiązek alimentacyjny przechodzi na rodzeństwo.

Alimenty zagraniczne.

Jeśli alimenty zostały zasądzone wyrokiem, a dłużnik wyjechał za granicę, wówczas również istnieje możliwość ich dochodzenia. Wówczas pomagamy w opracowaniu wniosku o realizację alimentów od dłużnika zamieszkałego za granicą, następnie sporządzamy wniosek do właściwego organu państwa, w którym przebywa dłużnik. Procedura dotyczy państw wchodzących w skład UE oraz kilku spoza UE.

Pomoc Kancelarii w sprawach o alimenty.

Specjalizujemy się w ustalaniu kosztów utrzymania małoletnich i dochodzeniu przed Sądem alimentów w adekwatnej do standardu życia rodziców wysokości. Wychodzimy z założenia, iż nie wykazane zarobki, lecz możliwości zarobkowe osób zobowiązanych decydować powinny

Kontakt

Potrzebujesz doradztwa

lub stałego wsparcia

prawnego?

Umów się na konsultacje +48 883 937 942