Zasady współpracy i wynagrodzenie

Zachęcamy do kontaktu, rozmowa telefoniczna nic nie kosztuje.

Działamy w ten sposób, iż po pierwszym kontakcie i dowiedzeniu się, czego dotyczy sprawa, często jesteśmy w stanie powiedzieć, jaki byłby szacowany koszt naszych usług oraz czy jesteśmy w stanie pomóc podczas porady prawnej, czy konieczna będzie głębsza analiza dokumentacji lub wstępna analiza stanu faktycznego i akt w celu poprowadzenia sprawy przed Sądem. W każdym przypadku informujemy o potencjalnych kosztach naszych usług.

Proponujemy Klientom różne modele rozliczeń, w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta. Ważna jest dla nas przejrzystość w kwestiach wynagrodzenia Kancelarii, dlatego wysokość wynagrodzenia ustalamy na początku współpracy w sposób transparentny. Proponujemy następujące modele rozliczeń:

 

Porada jednorazowa

Po umówieniu z Klientem terminu spotkania, omówieniu sprawy i wyjaśnieniu wątpliwości prawnych Klienta pobieramy opłatę jednorazową.

Koszt to 150 PLN brutto, jednak przy pierwszym spotkaniu w sprawach o rozwód koszt to 200 PLN brutto.

 

Rozliczenie godzinowe

Kancelaria rozlicza się z Klientem w oparciu o wypracowane godziny, poświęcone na obsługę prawną Klienta. Przyjmując sprawę informujemy o orientacyjnej ilości godzin, jaką poświęcimy na pracę, zatem Klient ma możliwość oszacowania kosztu usługi, z niewielkim marginesem błędu. Spotkanie lub rozmowa po dokonanej analizie, sporządzeniu dokumentu, wyjaśnienie wszelkich wątpliwości Klienta jest bezpłatne.

 

Rozliczenie ryczałtowe

Kancelaria przyjmując sprawę, najczęściej podejmując się reprezentacji w sporze sądowym, a więc „prowadząc sprawę w Sądzie” pobiera od Klienta wynagrodzenie za prowadzenie sprawy w każdej instancji.
Najczęściej pobierana jest opłata „za przyjęcie sprawy”, następnie koszt reprezentacji w Sądzie jest albo ujęty w wynagrodzeniu albo pobierany dodatkowo przed każdą z rozpraw, w zależności od ustaleń z Klientem. Wysokość wynagrodzenia w tym modelu jest szacowana według stopnia skomplikowania sprawy, przewidywanego czasu jej trwania oraz nakładu pracy.

 

Abonament godzinowy

Kancelaria ustala z Klientem stawkę za godzinę pracy Kancelarii, następnie wspólnie z Klientem ustalana jest ilość godzin, jaka jest miesięcznie potrzebna Klientowi. Jeśli ilość spraw w danym miesiącu wykracza ponad ustaloną ilość, Kancelaria informuje o tym uprzednio Klienta, a Klient podejmuje decyzję o zleceniu Kancelarii dodatkowych godzin w danym miesiącu.

 

Warto wiedzieć: wynagrodzenie za sukces sprawy „Success fee”

W przypadku ustalenia zasad ryczałtowego rozliczenia sprawy ustalamy czasami z Klientami, iż w przypadku wygranej sprawy Kancelarii należna będzie część wygranej w sprawie kwoty (Success fee). W takim przypadku przeważnie opłata początkowa, za przyjęcie sprawy jest mniejsza. Success fee ustalamy indywidualnie w każdej ze spraw, jednak jest ona zdecydowanie mniejsza od wysokości pobieranej przez firmy odszkodowawcze, gdzie wartość dochodzi nawet do 30 – 40 % wyegzekwowanej kwoty.

 

Warto wiedzieć: Koszty zastępstwa procesowego

W przypadku wygranej sprawy koszty zastępstwa są co do zasady zasądzane według norm z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie, na rzecz strony wygrywającej proces.

Kontakt

Potrzebujesz doradztwa

lub stałego wsparcia

prawnego?

Umów się na konsultacje +48 883 937 942