Blog

19.08.2020
Prawo rodzinne

Alimenty dla studenta

Kiedy student nie ma prawa do alimentów?

 

Klienci często pytaj nas:

– jak długo pozostają zobowiązani do płacenia alimentów?
– od czego zależy usprawiedliwiona wartość świadczenia alimentacyjnego?
– kiedy ich dorosłe dzieci tracą swoje uprawnienie?

 

Jak długo jesteśmy zobowiązani do świadczenia alimentacyjnego?

To, co wymaga podkreślenia, to brak ścisłej zależności uprawnień i obowiązków alimentacyjnych od wieku. Niezależnie, czy osoba uprawniona lub zobowiązana do świadczeń alimentacyjnych będzie miała lat 19, 26 czy 50 to jeśli wystąpią przesłanki alimentacji, będzie ona uprawniona lub zobowiązana. Możesz pomyśleć, że to przewrotne twierdzenie, ale przeczytaj dalej, wyjaśnię, o czym mowa.

Uprawnienie alimentacyjne jest niezależne od wieku dziecka”

Podobnie ma się to do często powtarzanego mitu, że tylko student i tylko do momentu zdobycia tytułu magistra, zachowuje uprawnienie alimentacyjne. W rzeczywistości jest to krąg osób znacznie szerszy i węższy jednocześnie. Ponieważ nie każdy student będzie uprawniony, a wiele osób uprawnionych będzie nawet pomimo tego, że studentami nie są.

Często powtarzanym mitem jest, że tylko student i tylko do momentu zdobycia tytułu magistra, zachowuje uprawnienia alimentacyjne”

Zobowiązani pozostajemy tak długo, jak długo nasze dziecko nie jest zdolne do samodzielnego utrzymania się, a jednocześnie stara się usamodzielnić.

Co to w praktyce oznacza?

Zgodnie z funkcjonującym orzecznictwem, student ma obowiązek podejmowania starań celem uzyskiwania wyników w nauce adekwatnych do jego możliwości intelektualnych, jak również podejmowania się działań zarobkowych w stopniu adekwatnym do jego możliwości czasowych oraz możliwości zarobkowych i materialnych Zobowiązanych.

„Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się

 

Od czego zależy usprawiedliwiona wartość świadczenia alimentacyjnego?

Usprawiedliwione potrzeby Uprawnionego, są niczym innym jak potrzebami adekwatnymi do jego sytuacji życiowej, jednocześnie biorąc pod uwagę zdolność zarobkową i majątkową Zobowiązanych. Tym samym, w zależności od rodzaju studiów, podejmowanych przez studenta prac i innych aktywności, ich wartość będzie różna.

Np. student kierunku architektonicznego jednocześnie z sukcesami uczęszczający do szkoły muzycznej, będzie uprawniony np. do zakupu koniecznego na zajęcia oprogramowania architektonicznego oraz strojów koniecznych do występowania na scenie.

Natomiast, granicą dla potrzeb, każdorazowo będą zarobkowe i majątkowe możliwości Zobowiązanych, ponieważ w momencie, w którym usprawiedliwione potrzeby Uprawnionego miałyby uniemożliwić zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb Zobowiązanych, przestają one być usprawiedliwione. Ponadto, kierujemy się też zasadą równej stopy życia dziecka i rodziców, tym samym, student ma prawo oczekiwać środków umożliwiających mu życie na poziomie zbliżonym do jego rodziców, ale nie wyższym.

„Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem

 

Kiedy student traci swoje uprawnienia alimentacyjne?

Momentem utraty uprawnień do świadczeń alimentacyjnych, jest dzień usamodzielnienia się dziecka. Następuje on, kiedy Student staje się zdolny do samodzielnego zaspokojenia swoich usprawiedliwionych potrzeb lub mógłby stać się, gdyby dokładał starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się, w sposób adekwatny do swoich możliwości oraz majątkowej i zarobkowej zdolności Zobowiązanych.

Kontakt

Potrzebujesz doradztwa

lub stałego wsparcia

prawnego?

Umów się na konsultacje +48 883 937 942