Blog

21.10.2019
Prawo rodzinne

Darowizna między małżonkami – czym jest i jak działa?

Zawarcie związku małżeńskiego wiąże się z różnymi regulacjami prawnymi, w zakres których wchodzą przywileje, ale także zobowiązania. W artykule 31 i następstwie Ustawy z 25 lutego 1964 roku Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego możemy znaleźć informację, że pomiędzy żoną i mężem utworzona zostaje wspólność majątkowa. Obejmuje ona wszystkie dobra, które zostały nabyte wspólnie przez męża i żonę lub przez jednego z nich. Należą do nich zarówno środki zgromadzone w funduszu emerytalnym, wynagrodzenie za pracę i inne działalności zarobkowe oraz dochody zarówno z majątku wspólnego, jak i indywidualnego każdego z nich.

W polskim prawie istnieje darowizna między małżonkami, którą mogą się
wzajemnie obdarować lub każdy z nich może otrzymać indywidualnie. Należy jednak mieć na uwadze, że dotyczy ona jedynie majątku odrębnego.

Jak definiowane jest przez prawo pojęcie „darowizna”?

W artykule 888 Kodeksu cywilnego znajduje się definicja, według której darowizna to forma umowy, w której jedna osoba zobowiązuje się do dobrowolnego i nieodpłatnego przekazania własnego majątku innej osobie.

Czy małżonkowie muszą płacić podatek od darowizny?

Nie muszą, ponieważ znajduję się w tak zwanej zerowej grupie podatkowej, obejmującej rodziców, dzieci, rodzeństwo, ale również macochę, ojczyma, zięcia oraz bratową. Dzięki czemu mogą zostać zwolnieni z płacenia podatku.

Jak to zrobić?

Przede wszystkim należy pamiętać, że na zgłoszenie do Urzędu Skarbowego mamy tylko 6 miesięcy, które liczą się od dnia nabycia majątku. W Urzędzie należy złożyć formularz SD-Z@ czyli zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych i dołączyć do niego dokument potwierdzający otrzymanie majątku. Tylko te czynności umożliwią małżonkom zwolnienie z podatku. Wniosek nie jest potrzeby tylko jeśli kwota nie przekracza 9634 złotych.

Warto również wiedzieć, że majątek przekazywany w ramach darowizny może zostać cofnięty, najpóźniej w dwa lata od jego otrzymania. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli poziom życia osoby, która przekazała dobrowolnie innej majątek został znacznie obniżony lub w następstwie czynu wyrażającego rażącą niewdzięczność.

Kontakt

Potrzebujesz doradztwa

lub stałego wsparcia

prawnego?

Umów się na konsultacje +48 883 937 942