Blog

15.11.2022
Prawo rodzinne

Jak złożyć pozew o rozwód? Konkretne odpowiedzi w 1 miejscu – sprawdź!

Po podjęciu decyzji o rozwodzie, czeka nas złożenie pozwu rozwodowego, dopełnienie wielu formalności oraz rozpoczęcie sprawy rozwodowej. Należy przejść przez kilka ważnych kroków, które czasem wymagają od nas cierpliwości, aby na koniec otrzymać orzeczenie rozwodu. Zastanawiasz się jak napisać pozew rozwodowy oraz jak przejść przez ten proces sprawnie i bez dodatkowych komplikacji? Z tego artykułu dowiesz się m.in.: gdzie należy złożyć pozew o rozwód, kiedy rozwód jest dopuszczalny oraz jak wygląda rozwód z orzekaniem o winie.

Gdzie należy złożyć pozew o rozwód?

Pewnie wiesz, że pozew rozwodowy należy złożyć do właściwego Sądu Okręgowego na podstawie art. 41 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Nie ma przypadków, w których zajmuje się tym Sąd Rejonowy. Zgodnie z w/w artykułem powództwo wytacza się przed Sąd Okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. W przypadku braku takiej podstawy, Sądem właściwym jest Sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – wówczas będzie to Sąd miejsca zamieszkania powoda.

W pozwie o rozwód należy odpowiednio oznaczyć strony postępowania (zawrzeć ich dane osobowe, adresy zamieszkania oraz numer PESEL) oraz zamieścić też oznaczenie sądu, do którego skierujemy pozew. Pozew możemy złożyć w biurze podawczym Sądu Okręgowego lub przesłać go pocztą.

Kiedy można ubiegać się o rozwód?

Podstawowa zasada, kiedy można ubiegać się o rozwód to trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Wówczas każdy z małżonków może żądać rozwiązania małżeństwa przez Sąd. 

Kiedy rozwód jest niedopuszczalny?

Musisz też wiedzieć, że rozwód nie będzie dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 

Rozwód jest też niedopuszczalny, jeżeli zażąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Jak wygląda wskazanie winy?

Istotnym elementem pozwu rozwodowego jest wskazanie z czyjej winy dochodzi do rozpadu małżeństwa.  Zgodnie z dyspozycją art. 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mamy wskazane dwie możliwości:

  • Wskazanie wyłącznej winny jednej ze stron – sąd orzekając w sprawie rozwodowej wskaże osobę winną rozkładu pożycia lub uzna że winne są dwie strony;
  • Małżonkowie mogą żądać zaniechania orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Rozwód z orzekaniem o winie

W pozwie o rozwód należy wykazać istnienie związku małżeńskiego (datę zawarcia oraz miejsce zawarcia) przedstawiając skrócony odpis aktu małżeństwa stron oraz złożyć odpowiednie wnioski dowodowe wykazujące winę małżonka, jeśli strona chce orzekania o winie. Dowody w tej sytuacji mają wykazać wyłączną winę rozpadu związku małżeńskiego jednej strony (np. zdrady). Dowodami takimi będą przykładowo zeznania świadków popierających nasze stanowisko, odpowiednia dokumentacja, wskazanie smsów potwierdzających intymną relację z inną osobą. 

Powód powinien wskazać także obecny stan faktyczny, przedstawić przyczyny rozpadu związku małżeńskiego istotne dla sprawy.  Wykazać, iż strona pozwana nie dopełniała swoich obowiązków w roli małżonka. Wskazać należy również ostatnie wspólne miejsce zamieszkania stron w celu potwierdzenia właściwości Sądu. Należy też podać w pozwie miejsce zatrudnienia oraz zarobki miesięczne w celu ewentualnej alimentacji małoletnich dzieci lub drugiego małżonka.

Gdy już uda nam się skutecznie złożyć pozew rozwodowy w Sądzie Okręgowym, wtedy też do strony pozwanej zostanie wysłany odpis pozwu.

Próby mediacji lub ugody

Jeżeli istnieje taka możliwość, strony powinny podjąć próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Jeżeli powód nie będzie zainteresowany rozwiązaniem sporu w ten sposób (nie zawsze taka możliwość istnieje, strona ma prawo nie chcieć mediacji lub ugody) należy zawrzeć taką informację w pozwie rozwodowym

Ile wynosi opłata sądowa za pozew rozwodowy?

Składając pozew o rozwód należy uiścić opłatę sądową w wysokości 600 zł. Wymagane jest, aby do pozwu rozwodowego załączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej.

Kontakt

Potrzebujesz doradztwa

lub stałego wsparcia

prawnego?

Umów się na konsultacje +48 883 937 942