Blog

26.09.2019
Prawo rodzinne

 Konflikt pomiędzy rodzicami a kontakty z dzieckiem

Kwestia kontaktów rodzica z dzieckiem w sytuacji, kiedy dziecko faktycznie zamieszkuje z drugim rodzicem, budzi często wiele kontrowersji. W przypadku, kiedy pomiędzy rodzicami ma miejsce rozwód, to szczegółowy zakres kontaktów z dzieckiem może (chociaż nie musi) być ustalony w wyroku rozwodowym.

Jeśli natomiast rodzice małżeństwem nie byli i dochodzi do ich faktycznego rozstania, częstokroć zakres kontaktów dziecka z rodzicem, przy którym dziecko stale nie przebywa, jest przedmiotem osobnego rozstrzygnięcia przez Sąd.

Bez względu jednak na to, czy rodzice byli wcześniej małżeństwem, czy pozostawali jedynie w faktycznym związku, to po podjęciu decyzji o ich rozstaniu należy pamiętać, że zgodnie z przepisami prawa niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Zawsze przy tym, w sprawach o kontakty rodzica z dzieckiem Sąd musi orzekać w oparciu o naczelną ZASADĘ DOBRA DZIECKA.

Zgodnie z zasadą dobra dziecka powinno się priorytetowo traktować umacnianie, a niekiedy także odbudowę kontaktów dziecka z rodzicem. Ma to o tyle duże znaczenie, iż brak porozumienia pomiędzy rodzicami dziecka jest przesłanką dla ustalenia kontaktów, a nie jest okolicznością wyłączającą możliwość określenia takowych kontaktów. Innymi słowy, orzeczenie oddalające wniosek o ustalenie kontaktów dziecka z rodzicem, z powodu sporu między rodzicami jest sprzeczne z przepisami art. 113 oraz art. 107 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a przede wszystkim jest sprzeczne z zasadą dobra dziecka. Każe dziecko ma bowiem ustawowe prawo do spotkań z rodzicami, jak też prawo do wychowania przez oboje rodziców. Pamiętać zatem należy, że konflikt pomiędzy dorosłymi nie może wpływać negatywnie na istnienie praw dziecka do utrzymywania i pielęgnowania więzi rodzinnych.

W przypadku utrudniania lub wręcz uniemożliwiania przez jednego rodzica wykonywania kontaktów z dzieckiem pomagamy naszym Klientom w sądowym uregulowaniu sposobu wykonywania tychże kontaktów. Również w sytuacji, w której rodzice nie mogą dojść do porozumienia w sposobie wykonywania kontaktów ich sądowe uregulowanie stanowi gwarancję możliwości ich odbywania.

Kontakt

Potrzebujesz doradztwa

lub stałego wsparcia

prawnego?

Umów się na konsultacje +48 883 937 942