Blog

05.04.2019
RODO i dane osobowe

Kara pieniężna nałożona przez Prezesa UODO

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych została nałożona kara pieniężna na przedsiębiorcę za niedopełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO wobec osób, których dane przetwarzano.

Przedsiębiorca przetwarzał dane, które pozyskał ze źródeł ogólnie dostępnych, tj. m.in. CEiDG i przetwarzał je w celach zarobkowych. Organ zbadał, czy spełniony został obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Jak podaje organ podczas kontroli ustalono, iż przedsiębiorca spełnił obowiązek informacyjny, podając informacje wymagane przez RODO (m.in. informacja o administratorze danych, informacja o przysługujących prawach) jedynie wobec osób, których adresy e-mail posiadał. Zaniechano przekazania klauzuli informacyjnej do pozostałych osób, lecz przedsiębiorca zamieścił klauzulę informacyjną na swojej stronie internetowej. Organ uznał, iż taki sposób jest niewystarczający, a przedsiębiorca powinien wysłać klauzulę do wszystkich podmiotów, których dane przetwarzał, mógł to uczynić drogą listu lub telefonicznie, jeśli nie posiadał do wszystkich adresu e-mail. Co ważne, przedsiębiorca posiadał adresy korespondencyjne i numer telefonów osób, których dane przetwarzał.

Wysokość nałożonej kary to ponad 943 tys. PLN.

Źródło: www.uodo.gov.pl

Kontakt

Potrzebujesz doradztwa

lub stałego wsparcia

prawnego?

Umów się na konsultacje +48 883 937 942