Blog

27.04.2021
Blog

Windykacja należności – na czym polega?

Pewnie miewasz dłużników, być może zmagasz się z nimi na co dzień, może nawet zagrażają Twojej płynności finansowej. Zapewne zastanawiasz się jak sobie z nimi poradzić, jak zrobić to zgodnie z prawem, tak abyś na koniec dnia sam nie musiał płacić odszkodowań lub nie był obciążony zarzutami popełnienia przestępstw. Jak przeprowadzić ją możliwie najskuteczniej, najszybciej, odzyskać pełną kwotę, ustalić majątek i dochody Dłużnika, zapobiec wyzbyciu lub ukryciu majątku, z którego można przeprowadzić egzekucję. Jak zmotywować Dłużnika, aby płacił w terminie i ustalone kwoty.

Windykacja polubowna – negocjacje z Dłużnikiem i monitoring płatności

Wyobraź sobie, że jesteś Dłużnikiem, który odbiera telefon lub dostaje pismo związane z zaległymi płatnościami. O ile poważniej potraktujesz kancelarie prawną reprezentującą Twojego Wierzyciel niż jego samego lub inny podmiot zajmujący się samą tylko windykacją? Inaczej wygląda priorytetyzacja płatności w momencie, kiedy do części z nich załączono przedsądowe wezwanie do zapłaty z czytelną instrukcją przyszłych dodatkowych kosztów postępowania i egzekucji przeprowadzonej przez komornika, w przypadku braku dobrowolnego zaspokojenia roszczeń. Często już sam fakt obecności prawnika na spotkaniu, pozwala Dłużnikom znaleźć potrzebne środki finansowe.
Postępowania przedsądowe – ugody, porozumienia, ocena stanu majątkowego
Nie zawsze możesz sobie z tego zdawać sprawę, ale poza umową, z której należności są przedmiotem windykacji, możliwe jest też zawarcie również dodatkowych umów które będą określały alternatywne terminy i sposoby zapłaty wymagalnych roszczeń. W sytuacji, w której nie chcesz wierzyć swojemu dłużnikowi na słowo, możesz podpisać z nim ugodę lub porozumienie, w ramach którego potwierdzi On istnienie długu i w razie konieczności wniesienia sprawy do sądu, ułatwi Ci szybkie przeprowadzenie egzekucji za pośrednictwem komornika. W ten sam sposób możesz też ustalić majątek i źródła dochodu którymi dysponuje Dłużnik, tak aby właściwie ocenić jego wypłacalność i majątek, z którego na późniejszym etapie, egzekucję będzie mógł przeprowadzić już komornik.

Pozew o zapłatę – pozew, wnioski, reprezentacja

Choć samo wniesienie pozwu o zapłatę może wydawać Ci się bardzo proste to kluczowym pozostaje, aby odpowiednio się do niego przygotować, tak aby samo postępowanie przebiegło w sposób bezproblemowy i jak najsprawniejszy. Wybór odpowiedniego trybu i ustalenie materiału dowodowego który pozwoli na jego przeprowadzenie w stopniu największym wpłynie na skuteczność roszczenia, czas postępowania i moment, w którym możliwe stanie się wniesienie wniosku o wszczęcie egzekucji do kancelarii komorniczej, po nadaniu orzeczeniu klauzuli wykonalności.
Jeśli w toku przygotowania do wniesienia pozwu wskutek podjętych działań, dochodzimy do wniosku, że właściwym będzie uzyskanie zabezpieczenia, dbamy o to, aby możliwie jak najskuteczniej zapobiec ewentualnemu wyzbyciu lub ukryciu majątku przez dłużnika. Pomagamy Ci znaleźć właściwą argumentację, która pozwoli przekonać sąd o konieczności ustanowienia zabezpieczenia.

Egzekucja należności – wniosek i udział pełnomocnika w postępowaniu egzekucyjnym

Kiedy zawodzą wszelkie metody polubowne, sprawa trafiła już do sądu a postępowanie zakończyło się orzeczeniem z nadaną klauzulą wykonalności. Przychodzi czas na złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej. W tym momencie możemy skutecznie wykorzystać wcześniej zdobytą wiedzę o majątku dłużnika, efektywnie wskazując z jakiego majątku najlepiej przeprowadzić egzekucję, jak również angażować się w jego późniejsze czynności w sposób pozwalający na zapewnienie ich efektywnego przebiegu. W razie potrzeby podejmując się również skarg na czynności komorników i pomagając Ci zaangażować innych właściwych komorników w razie zaistnienia takiej konieczności.

Kontakt

Potrzebujesz doradztwa

lub stałego wsparcia

prawnego?

Umów się na konsultacje +48 883 937 942