Blog

24.03.2021
Blog

Zagrożenia związane z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej

Piątek, wieczór, siadasz zmęczony po pracy i masz dość. Na samą myśl, że od poniedziałku znowu wracasz do szarej rzeczywistości jest Ci słabo. Zaczynasz żałować, że nie zdecydowałeś się na założenie własnej działalności. W końcu sam byłbyś dla siebie szefem… Ale ta cała papierologia, podatki, koszty… Jak tak naprawdę wygląda prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej i czy faktycznie czyha na nas tyle zagrożeń ?

Na czym polega jednoosobowa działalność gospodarcza ?

Cechy jednoosobowej działalności gospodarczej możemy wskazać na podstawie ustawy Prawo Przedsiębiorców. Zaliczamy do nich:
1) cel zarobkowy – działalność nastawiona na zysk,
2) zorganizowany charakter,
3) wykonywanie działalności w sposób ciągły,
4) wykonywanie działalności we własnym imieniu,
5) odpowiedzialność całym majątkiem za zobowiązania.

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą ?

Do prowadzenia firmy trzeba dorosnąć… dosłownie. Przepisy stawiają jako wymóg uzyskanie pełnoletniości. Chcąc założyć jednoosobową działalność gospodarczą, należy wypełnić formularz CEIDG-1 na stronie ministerstwa lub e-PUAP.

Kiedy podlegam obowiązkowemu wpisowi do CEIDG?

CEIDG jest rejestrem przedsiębiorców prowadzących w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. Rejestracja w CEIDG jest darmowa. Jeżeli działalność stanowi drobną działalność osoby fizycznej nie wymaga rejestracji firmy. Można prowadzić działalność nierejestrową, jeżeli:
• przychody z twojej działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia
• jesteś osobą fizyczną
• nie wykonujesz działalności w ramach spółki cywilnej
• nie prowadzisz działalności regulowanej, czyli takiej, która wymaga zezwoleń lub koncesji
• nie wykonywałeś działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

Odpowiedzialność za działalność

Niestety bycie szefem dla samego siebie wiąże się też z odpowiedzialnością. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej z punktu widzenia wierzyciela nie ma rozgraniczenia na majątek firmy oraz majątek prywatny. Wobec tego za zobowiązania firmy możemy odpowiadać także z majątku prywatnego. Co więcej, odpowiedzialność nie ogranicza się jedynie do majątku nabytego podczas prowadzenia działalności, ale rozciąga się również na majątek zgromadzony wcześniej.
Do dziedziczenia jednoosobowej działalności gospodarczej konieczne jest podjęcie konkretnych kroków jeszcze za życia spadkodawcy. Pisaliśmy o tym tutaj:
https://ggk-kancelaria.pl/blog/prawo-rodzinne/sukcesja-przedsiebiorstwa-rodzinnego/

Jak to jest z tymi podatkami ?

Co więcej, należy również być świadomym zobowiązań podatkowych jakie ciążą na przedsiębiorcy. Ma on obowiązek rozliczania i opłacania za siebie składek do ZUS na :
• ubezpieczenia społeczne, z których obowiązkowe są: ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, a dobrowolne jest ubezpieczanie chorobowe
• Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy
• ubezpieczenie zdrowotne

Optymizmem może jednak napawać zwolnienie z części wymienionych wyżej podatków dzięki Uldze na start. Firmy, które dopiero zaczynają działalność gospodarczą lub zamknęły poprzednią przynajmniej 60 miesięcy wcześniej oraz nie planują świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy przez pierwszych 6 miesięcy działalności, mogą z niej skorzystać. Po upływie tego czasu niektóre firmy mogą płacić przez 2 lata preferencyjne składki na ZUS.

Kontakt

Potrzebujesz doradztwa

lub stałego wsparcia

prawnego?

Umów się na konsultacje +48 883 937 942