Prowadzenie spraw sądowych

Zapewniamy reprezentację przed Sądami i prowadzenie spraw cywilnych, w tym rodzinnych, gospodarczych oraz obronę w sprawach karnych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sporach sądowych, zarówno na terenie województwa śląskiego, jak i na terenie całego kraju.

W sprawach zagranicznych doradzamy wybór spośród kancelarii, z którymi współpracujemy bądź poszukujemy odpowiedniej reprezentacji, bazując na doświadczeniu naszych zagranicznych partnerów.

Prowadzenie spraw klientów obejmuje kilka elementów. Adwokaci wyjaśniają klientom, jakie dokumenty należy przygotować, zajmują się także formułowaniem wniosków i pozwów. Na dalszych etapach procesu bierzemy udział w rozprawach, reprezentując klientów. Zajmujemy się wreszcie tworzeniem pism procesowych, a w przypadku zajścia takiej potrzeby: także pism i wniosków w trakcie postępowania wykonawczego.

Uścisk dłoni, mężczyźni w garniturach
Kontakt

Potrzebujesz doradztwa

lub stałego wsparcia

prawnego?

Umów się na konsultacje +48 883 937 942