Przygotowanie i opiniowanie umów, pism, dokumentów

W gąszczu przepisów i przy narzucaniu treści umów przez korporacje warto wiedzieć, jakie ryzyka niesie zawarcie danej umowy. Już na etapie przedstawienia umowy o kredyt, leasing czy najem warto skonsultować jej treść z adwokatem lub radcą prawnym, ponieważ bardzo często zdarza się, iż treść proponowana przez korporacje zawiera postanowienia nieważne lub takie, które w sposób rażąco nierówny traktują strony umowy. Każda sytuacja wskazania drugiej stronie, nawet dużemu podmiotowi z branży finansowej, ubezpieczeniowej czy IT powoduje, iż umowy są zmieniane i dostosowywane do obowiązujących przepisów prawa. Reprezentujemy Klientów w negocjacjach i zawieraniu umów z korporacjami.

Jako zespół, w skład którego wchodzą adwokaci i radcowie prawni z Katowic, jednak o różnych specjalizacjach, negocjowaliśmy lub tworzyliśmy umowy z większości dziedzin prawa.

Uścisk dłoni, mężczyźni w garniturach
Kontakt

Potrzebujesz doradztwa

lub stałego wsparcia

prawnego?

Umów się na konsultacje +48 883 937 942