Reprezentacja przed organami i instytucjami

Klienci często nie czują się pewnie przed organami administracji publicznej. Nasza praktyka pokazuje, iż w wielu przypadkach pomoc prawna już na etapie sporządzania odwołania od decyzji administracyjnej rzutuje pozytywnie na dalszy tok postępowania.

Prawo administracyjne jest gałęzią prawa, która dotyka każdego z nas, stąd tak istotne, aby poruszać się w nim biegle, odnosząc się do linii ogólnej orzecznictwa, a nie koncentrując wyłącznie na wydanej w sprawie decyzji, nierzadko odbiegającej od powszechnej linii orzecznictwa administracyjnego albo nie obejmującej złożonej materii danego zagadnienia.

W ramach świadczonych usług zapewniamy reprezentację stron w postępowaniach administracyjnych przed organami i instytucjami państwowymi, w tym:

  • urzędami,
  • Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  • urzędami skarbowymi,
  • organami administracji samorządowej,
  • Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi,
  • Wojewódzkim Sądem Administracyjnym,
  • Naczelnym Sądem Administracyjnym,

Naszą rolą jest opiniowanie, sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, sporządzanie i wnoszenie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, wnoszenie środków odwoławczych do Naczelnego Sadu Administracyjnego.

Jednocześnie reprezentujemy Klientów w procedurach o wydanie zezwolenia czy koncesji.

Uścisk dłoni, mężczyźni w garniturach
Kontakt

Potrzebujesz doradztwa

lub stałego wsparcia

prawnego?

Umów się na konsultacje +48 883 937 942