Blog

05.11.2020
Blog

Utrata płynności – jak prawnik może pomóc?

Pewnie zastanawiasz się, co prawnik ma wspólnego z utrzymywaniem płynności finansowej Twojego biznesu. Otóż, ma bardzo dużo, ponieważ to często jego praca wpływa na skuteczne egzekwowanie wierzytelności i zmniejszanie długów, związanych z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą.

Z naszej praktyki wiemy, że w ostatnich miesiącach, szczególnie często zdarza się występowanie okoliczności, które na pierwszy rzut oka mogą wyglądać jak zobowiązujące nas do zapłaty kar umownych, odsetek lub odszkodowań. Powinieneś wiedzieć, że w istocie, nie zawsze takimi są.

Jak prawnicy windykują?

Często zdarza się, że nasi klienci mają problem z odzyskaniem swoich należności, ich kontrahenci odsuwają płatność w nieskończoność, próbują je pomniejszać powołując się na okoliczność pandemii, jednocześnie nie bacząc na to, że naszym Klientom środki finansowe również są potrzebne. Zdarzają się też bezprawne próby rozwiązywania umów o świadczenie usług lub dostawy towarów, zawartych na czas określony, gdzie kontrahentom wydaje się, że bez udziału sądu mogą powołać się na okoliczność siły wyższej lub inną i zaprzestać odbierania od Was świadczeń różnego rodzaju, co wiąże się oczywiście z odszkodowaniem, do którego stajecie się uprawnieni.

W tych wszystkich sytuacjach dbamy o to, aby środki finansowe jak najszybciej i w jak najwyższej, zgodnej z prawem wartości, trafiały na Wasze konta. Negocjujemy nowe warunki umów, odpowiadamy na ewentualne pisma jednostronnie próbujące zmieniać warunki umów lub egzekwujemy odszkodowania w odpowiedzi na bezprawne działania Waszych kontrahentów.

Kiedy nie musisz płacić?

O sytuacjach w których możecie powoływać się na nadzwyczajną zmianę stosunków, pisaliśmy, tutaj: https://ggk-kancelaria.pl/blog/prawo-i-postepowanie-cywilne/koronawirus-a-klauzula-nadzwyczajnej-zmiany-stosunkow/

Podsumowując powyższy tekst, piszemy o sytuacjach w których ze względu na np. sytuację pandemii, tzn. okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy, dalsza realizacja umowy mogłaby prowadzić do rezultatów krzywdzących dla jednej ze stron umowy, wówczas, jeśli strony nie dojdą do porozumienia co do zmiany wykonywania umowy, sąd może określić w jaki sposób taka umowa ma być realizowana lub nawet orzec o jej rozwiązaniu.

Jak zmniejszyć karę umowną?

O tym, w jakich sytuacjach możemy uwolnić się od obowiązku zapłacenia kary umownej, regulować jej wysokość lub stwierdzić przedawnienie, pisaliśmy, tutaj: https://ggk-kancelaria.pl/blog/prawo-i-postepowanie-cywilne/wysokosc-i-przedawnienie-kar-umownych/

Musicie wiedzieć, że jest cały szereg okoliczności w związku z którymi, możecie, czy to miarkować wysokość kary umownej, czy też udowadniając wystąpienie zdarzeń niezależnych od Was lub nawet spowodowanych działaniem Waszego kontrahenta, doprowadzić do uwolnienia się od obowiązku jej zapłacenia. Jak również, wykazując moment powstania obowiązku zapłaty, wykazać upływ terminu konieczny do stwierdzenia przedawnienia się roszczenia.

Jak rozwiązać umowę?

Co bywa dla nas zaskakujące, wielu naszych Klientów nie wie, że każdą z umów można rozwiązać i w zależności od tego jakie skutki na tą okoliczność przewidziano lub nie przewidziano w umowie, z takim konsekwencjami będzie się to dla Was wiązało.

Dla przykładu, w sytuacji, w której nie zastrzeżono żadnych kar umownych, a umowa nie była umową zawartą na czas określony, będziecie zobowiązani do zapłaty odszkodowania które nie zawsze będzie równe wartości tego co druga strona miała w wyniku umowy zyskać, a czasem odszkodowanie to będzie można nawet pomniejszyć o wartość Waszego dotychczasowego świadczenia. Nie mniej, każda sytuacja wymaga indywidualnej oceny.

Czy stała obsługa prawna pozytywnie wpływa na wiarygodność przedsiębiorcy?

Choć bywa to zaskakujące, niejednokrotnie spotykamy się z tym, że uporządkowywanie Waszej sytuacji zobowiązaniowej, czy też tworzenie umów odpowiednio zabezpieczających Wasze interesy lub skuteczne windykowanie Waszych należności, często związane z ustalaniem właściwej wysokości świadczeń, do których jesteście rzeczywiście uprawnieni, sprawia, że stajecie się wiarygodniejszymi kontrahentami, płatnikami czy też nawet łatwiej jest Wam udowodnić Waszą faktyczną sytuację majątkową przed bankami.

Często zalecamy naszym klientom, wdrożenie rozwiązań budujących nie tylko ich lepszą płynność finansową, ale również profesjonalny wizerunek i zdolność kredytową.

Dlaczego szczególne czasy wymagają szczególnych umów?

O tym: dlaczego w czasach pandemii, umowy trzeba tworzyć inaczej, pisaliśmy już, tutaj: https://ggk-kancelaria.pl/blog/prawo-i-postepowanie-cywilne/sila-wyzsza-umowy-w-dobie-koronawirusa/

Szczególne czasy, zdecydowanie wymagają szczególnych umów, trzeba wziąć pod uwagę więcej okoliczności, często wprowadzić więcej zabezpieczeń i zawsze brać pod uwagę to, że druga strona często również będzie chciała korzystać z rozwiązań o których piszemy wyżej.

Mając na względzie to wszystko o czym tu piszemy, zachęcamy Cię przede wszystkim do tego, żebyś nie bał się pytać. Jesteśmy tutaj dla Ciebie i po to, żeby Ci pomagać.

 

Jeśli masz jakieś pytanie, napisz do nas: sekretariat@ggk-kancelaria.pl lub zadzwoń: + 48 883 937 942

Kontakt

Potrzebujesz doradztwa

lub stałego wsparcia

prawnego?

Umów się na konsultacje +48 883 937 942